::::: Jaroslav Král Tel.:  +420 602 739 508 ::::: e-mail: info@vodnimlyn.cz ::::: Věra Králová Tel.:  +420 723 588 994  :::::

  Strona Główna  |    Oferta  |    Noclegi  |    Historia  |    Galeria  |    Mapa  |    Kontakt   


Wodny Młyn Rodu Wesselskych

Dla poszukiwaczy historii młyn jest znany jako wodny młyn Wesselsky, a mieszkańcy Louček pamiętają go jako Pazderův. Młyn znajduje się po prawej stronie Odry a koryto rzeki o długości 2,5 km wychodzi z Jakubčovic n. Odrou. Jest to ostatni czynny młyn na Morawach i na Śląsku z zachowanym kołem i kamieniami młyńskimi. Pierwsza wzmianka pisemna o młynie pochodzi z 1571 roku. Poniżej podajemy właścicieli Wodnego Młyna Wesselskych, chronologicznie uporządkowane:

Foto   ?   - 1571  Rychta oderského panství - Jane Tomáše ze Zvole
Foto1571 -   ?     Paulu Schwarzovi
Foto  ?   - 1650   Oderské panství
Foto1650 - 1688  Jakub Kutschera
Foto1688 - 1710  Hans Weigel
Foto1710 - 1747  Martin Weigel (syn Hanse Weigela)
Foto1747 - 1757  Weigelová (vdova po Martinu Weigelovi)
Foto1757 - 1767  Karel Weigel (syn Martina Weigela)
Foto1767 - 1797  Valentin Wesselsky
Foto1797 - 1834  Lorenz Wesselsky (syn Valentina Wesselského)
Foto1834 - 1870  Josef Wesselsky (syn Lorenze Wesselského)
Foto1870 - 1923  Ferdinand Wesselsky (vnuk Josefa Wesselského)
Foto1923 - 1945  Ferdinand Franz Wesselsky (syn Ferdinanda Wesselského)
Foto1947 - 1997  Hubert Pazdera (syn Marie Wesselské)
Foto1995 -          Věra a Jaroslav Královi (Věra Králová- dcera Huberta Pazdery)


cdn...
 foto foto foto
:::::     vodnimlyn.cz     :::::     Loučky 151     :::::      742 35 ODRY     :::::      Česká republika     :::::

Czechy Wielka Brytania Niemcy Francja

© Małgorzata Goch