::::: Jaroslav Král Tel.:  +420 602 739 508 ::::: e-mail: info@vodnimlyn.cz ::::: Vìra Králová Tel.:  +420 723 588 994  :::::

  Strona G³ówna  |    Oferta  |    Noclegi  |    Historia  |    Galeria  |    Mapa  |    Kontakt   

Wodny M³yn Rodu Wesselskych


Foto Foto Foto Kontakt do w³aĥcicieli M³yna Foto Foto Foto

Vìra Králová tel.: +420 723 588 994    e-mail: info@vodnimlyn.cz

Jaroslav Král tel.: +420 602 739 508    e-mail: info@vodnimlyn.cz


Foto Foto Wesselsky M³ynFoto FotoLouèky 151   :::    742 35 Odry    :::    CzechyFoto Foto Foto ZAPRASZAMY!!! Foto Foto Foto

 foto

 foto

 foto


:::::     vodnimlyn.cz     :::::     Louèky 151     :::::      742 35 ODRY     :::::      Èeská republika     :::::

Czechy Wielka Brytania Niemcy Francja

© Ma³gorzata Goch